Nawiewniki okienne

W wilgotnych pomieszczeniach rozwijają się na ścianach grzyby i pleśń, które negatywnie wpływają na konstrukcję budynku, osłabiając ją. Nie podjęcie walki o polepszenie jakości powietrza, powoduje dalszą degenerację budynku, co w efekcie pogłębia rozwój grzybów i pleśni, a tym samym zwiększa pośrednio negatywny ich wpływ na ludzkie zdrowie.


Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza.

Nawiewniki do prawidłowego działania nie wymagają ingerencji użytkownika. Działają bez zasilania, ilość doprowadzanego powietrza jest uzależniona od wartości wilgotności względnej lub od warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Jakie są bezpośrednie korzyści z zamontowania nawiewników?
Brak możliwości wykroplenia się pary wodnej na oknach i nadprożach – w efekcie brak pleśni i grzyba;
Niskie koszty energii cieplnej w porównaniu do normalnego otwierania lub uchylania okien i ich rozszczelnienia (szczególnie przy zastosowaniu nawiewników automatycznych);
Komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu” po dolnych partiach ciała (jak przy uchylonych oknach)

W przypadku nawiewników higrosterowanych – automatyczne działanie całego systemu wentylacji naturalnej (nie musimy już interesować się czy nawiewnik jest otwarty czy zamknięty).

Oferowane przez nas produkty zapewniają:
• prawidłowy nawiew i wywiew powietrza, proporcjonalny do rzeczywistych potrzeb.
• ochronę przed pleśnią, grzybem i niszczeniem budynku
• ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, która jest przyczyną strat energii
• zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu dzięki eliminacji zanieczyszczeń toksycznych
• dostosowanie ilości powietrza do potrzeb każdego pomieszczenia z osobna przez całą dobę

Świadczone przez nas usługi gwarantują profesjonalny montaż obejmujący:
• frezowanie otworów
• montaż nawiewnika
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Wszystkie wyroby posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą na stronach naszych dostawców:

Automatyczna wycena

Zapraszamy do samodzielnej wyceny lub prosimy o wysłanie zapytania na adres mailowy biuro@fajneokna.pl